ACTIVITEITEN ALS PSYCHOANALYTICUS & PSYCHOTHERAPEUT

 

PRIVATE PRAKTIJK

 • met welke problemen kan je bij mij voor een psychoanalyse of psychotherapie terecht?
  • een onvolledig overzicht van problemen waarbij een zogenaamd 'psychische factor' kan meespelen ...
   (via de zoekfunctie rechts bovenaan vind je meer info over specifieke problemen)
   • klassieke psychische problemen
    • angsten
     fobie voor iets - maar ook vage ondefinieerbare angst
    • dwanggedachten en dwanghandelingen
     oncontroleerbare gedachten en handelingen
    • medisch onverklaarbare lichamelijke klachten
     pijn zonder aantoonbare oorzaak, geheugen- of concentratieproblemen zonder aantoonbare hersenbeschadiging, ...
    • problemen met gevoelens en emoties
     niet weten hoe je je emoties moet uitdrukken, woede-uitbarstingen, depressie en verdriet, gebrek aan energie of motivatie, ...
    • problemen met relaties en het sociale
     problemen om je in het openbaar op je gemak te voelen, problemen met collega's op het werk, problemen met communicatie met je geliefden, ...
    • familiale problemen
     problemen met ouders, problemen met kinderen, problemen met de familiegeschiedenis, ...
    • seksuele problemen
     twijfel over je seksuele identiteit, verleden van seksueel misbruik, verslaving aan internetseks, geen zin in seks, ...
   • nazorg psychiatrische problemen:
    psychosen (waaronder de zogenaamde 'schizofrenie' en 'manisch-depressieve bipolariteit')
   • zogenaamde ‘hedendaagse’ problemen
    autisme of ASS, borderline persoonlijkheid, hyperkinetisch of ADHD, chronische vermoeidheid of CVS, obsessiviteit of OCD, hoogsensitiviteit of HSP, ...
   • problemen met verslavingen allerhande
    verslavingen aan producten (alcohol, drugs, tabak, eten) of bepaalde gedragingen (internet, seks, eten) - of, integendeel: anorexie en aseksualiteit 
   • problemen waarvan je zelf niet goed weet wat precies het probleem is
   • ...
  • dé voorwaarde om met je probleem bij mij terecht te kunnen is je eigen houding tegenover dat probleem 
   • je ervaart je probleem zelf als een probleem – voor jezelf, voor anderen
   • je hebt het gevoel dat je probleem wel eens te maken zou kunnen hebben met de manier waarop je leven tot nu toe is gelopen, met de manier waarop jij tegen de dingen aankijkt
   • je weet niet goed waar je zou moeten beginnen om dat probleem op te lossen
    en je gaat er evenmin automatisch van uit dat een of andere 'psy' een kant en klare oplossing voor je probleem zou hebben
 • praktische afspraken
  • ik hecht het grootste belang aan direct contact, met alle mogelijkheid tot tweerichtingscommunicatie
   • eerste afspraak wordt telefonisch gemaakt (0476 428515)
    ook als je eerst mailt (jonckheere.lieven@gemail.com) (zie contactgegevens)
   • tijdens de therapie geen sms, nooit!
    telefoon, mail en skype kunnen, onder strikte voorwaarden
  • in het eerste gesprek bekijken we wat het probleem is (dat is niet altijd even duidelijk)
   en of mijn manier van werken (vanuit de psychoanalyse) daar beweging in kan krijgen (zonder dat vooraf duidelijk moet zijn welke richting dat zal uitgaan)
  • in het eerste gesprek maken we praktische afspraken rond betaling en timing van de sessies 
 • in welke talen kan je bij mij voor psychoanalyse en psychotherapie terecht
  ik heb ervaring in het Nederlands (moedertaal), Frans, Engels en Duits
 • ik ben al vanaf 1987 actief als psychoanalyticus én psychotherapeut
  dat betekent dat ik meer dan 30  jaar ervaring op dat vlak heb
 • wettelijk en deontologisch kader voor de psychoanalyse en de psychotherapie
  • als psychoanalyticus en psychotherapeut wil ik mij graag aan het wettelijk kader ter zake houden. 
   In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 verscheen de wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt. Naast de erkenning van de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, regelt de wet ook de uitoefening van de psychotherapie. De wet is nog niet in werking getreden, omdat artikel 11 werd geschorst "in zoverre dat geen overgangsregeling voorziet voor personen die voor de inwerkingtreden van de wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden" (zonder diploma in de psychologie). Het blijft sowieso onduidelijk in hoeverre de psychoanalyse in de praktijk onder deze wet zal vallen. Samen met een aantal collega’s heb ik er in elk geval voor proberen te zorgen dat de wettelijke regeling van de psychotherapie de psychoanalyse niet aan de universitaire psychologie ondergeschikt zou maken.
  • Er is nog geen wettelijk kader en ook nog geen deontologische code voor de psychotherapieën
   ik werk hoe dan ook vanuit de ethiek van de psychoanalyse - waarin het onderscheid tussen het verlangen van de psychoanalyticus en het verlangen van degene die in psychoanalyse komt centraal staat

CONTROLES OF SUPERVISIES

 • individuele supervisies
 • groepssupervisies
  • supervisies teams in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
   De Dauw (autistische kinderen), PC Caritas Melle (psychotische jongeren), CGG VAGGA Antwerpen (geestelijke gezondheidszorg), De Achthoek Harelbeke (ondersteund wonen), Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma Blankenberge
  • intervisies in het kader van  de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie van de Universiteit Gent
 • begeleiding van jonge kunstenaars
  in het kader van de postgraduaten van Sint Lucas Gent en Antwerpen
  voor WARP (Stef Van Bellingen)

ONDERWIJS IN DE LACANIAANSE PSYCHOANALYSE

 • in het kader van Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School
  • ik was vele jaren verantwoordelijk voor het  Theoretisch Seminarie in Lacans Onderwijs
   (samen met Anne Lysy)
  • ik was enkele jaren verantwoordelijk voor de Werkgroep "Psychoanalyse en Maatschappij"
   (samen met Joost Demuynck en Nathalie Laceur)
  • in 2013-2014 was ik verantwoordelijk voor de Werkgroep "Vier vormen van autisme bij Donna Williams" 
   (samen met Joost Demuynck)
  • vanaf 2014-2015 werd ik lesgever in het Programma Psychoanalytische Kliniek Gent 
   (samen met Lieve Billiet, Joost Demuynck, Geert Hoornaert, Nathalie Laceur, Anne Lysy en Luc Vander Vennet)
 • aan de universiteit Gent
 • spreker op uitnodiging
  zie publicaties op deze site - of via de zoekfunctie
  • over klinische onderwerpen (angst, autisme, psychosen, 
  • over maatschappelijke onderwerpen (onderwijs, HRM, terrorisme, massafenomenen, overdiagnose gedragsproblemen, ...)
  • over kunst (literatuur, plastische kunsten, film, ...)

VERTALING VAN SLEUTELTEKSTEN IN DE LACANIAANSE PSYCHOANALYSE

 • teksten van Jacques Lacan
  met toestemming van Jacques-Alain Miller, die Lacans intellectuele erfenis beheert
  • vertaling van lessen uit Lacans Seminaries (gesproken onderwijs, van 1953 tot 1980) en van teksten die niet in Lacans “Écrits” (bundeling van Lacans belangrijkste teksten tot 1966)) werden gepubliceerd
   verschenen in iNWiT. en VIaLacan4, Nederlandstalig tijdschrift van de New Lacanian School
   (samen met Lieve Billiet, Joost Demuynck en Anne Lysy)
  • niet gepubliceerde vertaling van de “Écrits” (bundeling van Lacans belangrijkste teksten tot 1966)
   (samen met Lieve Billiet Anne Lysy, Antoine Mooij en Johan Schokker)
 • teksten van Jacques-Alain Miller
  verschenen in iNWiT en ViaLacan4, Nederlandstalig tijdschrift van de New Lacanian School
  verschenen in de digitale nieuwsbrief van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School, KringNLSNu!
 • teksten van to, naagevende lacaniaanse collega’s
  verschenen in iNWIT en ViaLacan4 Nederlandstalig tijdschrift van de New Lacanian School

HOOFDREDACTEUR TIJDSCHRIFTEN 
hoofdredacteur van een aantal nummers van iNWiT en VIaLacan4, Nederlandstalige tijdschriften van de New Lacanian School, verzorgd door de Kring voor Psychoanalyse van de NLS
oa nummers gewijd aan de angst, het sinthoom, de adolescentie

ORGANISATIE CONGRESSEN VOOR LACANIAANSE PSYCHOANALYSE
betrokken bij de organisatie van internationale congressen van de New Lacanian School (in Gent)
oa "Wat niet te zeggen valt" (15-17 mei 2014, Gent)

OPRICHTING VERENIGINGEN VOOR LACANIAANSE PSYCHOANALYSE
betrokkken bij de oprichting van verschillende verenigingen voor lacaniaanse psychoanalyse

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

 • lobbying om het voortbestaan van de psychoanalyse in de hypermoderne tijden te vrijwaren  
  • lobbying bij politieke partijen om ervoor te zorgen dat de eigenheid van de psychoanalyse in de reglementering van de geestelijke gezondheidszorgberoepen gerespecteerd wordt
  • lobbying bij de Staatsveiligheid om ervoor te zorgen dat de psychoanalyse niet als een sekte behandeld wordt
 • deelname in maatschappelijk-ethische debatten rond de hypermoderne psychische problemen en de wijze waarop die aangepakt worden
  over preventie en aanpak van gedragsstoornissen bij kinderen, over autisme in de rechtszaal en het onderwijs, over de cultuur van de evaluatie in het bedrijfsleven en van daaruit in alle sectoren van de maatschappij, over de fascinatie voor de perversie en de misdaad, ... 
  ik kom daarmee geregeld in de media - google gerust even op mijn naam 
 • exploratie van wat de psychoanalyse van de kunst kan leren - en dus meteen ook een pleidooi om de kunst 'ernstig' te blijven nemen