ACTIVITEITEN ALS PSYCHOLOOG

 

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

  • Als klinisch psycholoog kan ik je begeleiden bij werk- en opvoedingsgerelateerde problemen
    maar psychologische begeleiding is nog veel meer dan dat ...
  • Als klinisch psycholoog werk ik binnen het kader van de wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt. Naast de erkenning van de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, regelt de wet ook de uitoefening van de psychotherapie. De wet is nog niet in werking getreden, omdat artikel 11 werd geschorst "in zoverre dat geen overgangsregeling voorziet voor personen die voor de inwerkingtreden van de wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden" (zonder diploma in de psychologie). Ook blijft het sowieso onduidelijk in hoeverre de psychoanalyse in de praktijk onder deze wet zal vallen.
  • Als klinisch psycholoog houd ik mij aan de deontologische code die vanaf 26/05/2014 van kracht is geworden 

ONDERWIJS 

Onmiddelijk na mijn afstuderen als licentiaat in de klinische psychologie begon ik les in de psychologie op universitair niveau te geven.
Dat doe ik nog steeds, en nog altijd met evenveel plezier.

STUDIEBEGELEIDING

Vanaf 2000 werd ik ook coördinator studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten
Universiteit Gent, Faculteit Economie & Bedrijfskunde 
opleiding Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Publiek Management